XXX Niedziela Zwykła, 2017-10-29

Ogłoszenia

1.    We wtorek – zakończenie nabożeństw różańcowych w kościele, ale liczymy na to, że w rodzinach będzie praktykowany zwyczaj codziennego odmawiania przynajmniej jednego dziesiątka różańca.

2.    W środę będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych. Porządek Mszy św.  jak w niedzielę. Procesja na dawnym cmentarzu wojskowym połączona z modlitwą za zmarłych będzie miała miejsce o godz. 13.00.

3.    W czwartek, 02 listopada, będziemy przeżywali wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym. Msze Święte w naszym kościele są w tym dniu odprawiane o godz. 9.00 i 17.00.

4.    W środę i w czwartek kancelaria parafialna jest nieczynna.

5.    W najbliższym okresie można uzyskać odpusty dla zmarłych:

•    wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można uzyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;

•    wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; być w stanie łaski uświęcającej, komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można uzyskać od południa dnia 01 listopada aż do północy z 02 na 03 listopada.

6.    W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek o godz. 17.00 zapraszamy na Mszę św. wotywną o Najświętszym Sercu Pana Jezusa połączoną z adoracją Najświętszego Sakramentu.

7.    Przypominamy, że po zmianie czasu godziny odprawianych Mszy św. w tygodniu oraz wieczornej w niedzielę nie ulegają zmianie.