XXXII Niedziela Zwykła, 2017-11-12

Ogłoszenia

1.    Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. My, jak na razie, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła, ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane. Wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz. W następną niedzielę członkowie Liturgicznej Służby Ołtarza będą zbierali do puszek ofiary przeznaczone na Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

2.    W dniu dzisiejszym członkowie parafialnego zespołu charytatywnego Caritas po Mszach św. zbierają do puszek ofiary przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci ze SP nr 2. Bóg zapłać za składane dary.

3.    W dniu wczorajszym Nuncjatura Apostolska w Polsce podała informację, że papież Franciszek, w związku z osiągnięciem wieku kanonicznego, przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja Suskiego z posługi biskupa toruńskiego i mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla. Dla nowego pasterza diecezji toruńskiej upraszajmy światła i moce Ducha Świętego, by wspierany modlitwami swoich diecezjan, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych świeckich, prowadził diecezjan w imię Pana drogami zbawienia.