Niedziela Zmartwychwstania, 2018-04-01

Ogłoszenia

1.    Pragnę złożyć serdeczne Bóg zapłać za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu księżom: ks. dr hab. Dariuszowi Iwańskiemu oraz ks. Rafałowi Kanieckiemu a także za wspaniałą służbę Liturgicznej Służbie Ołtarza.

2.    Komendantowi CSAiU płk Dariuszowi Adamczykowi dziękuję za udział żołnierzy jako asysta liturgiczna podczas Triduum Paschalnego i Drogi Krzyżowej ulicami miasta a żołnierzom dziękuję za liturgiczne zaangażowanie oraz wartę honorową w Wielką Sobotę. Dziękuję Bractwu Kurkowemu za akustyczną oprawę procesji rezurekcyjnej a także p. Marianowi za śpiew i oprawę muzyczną.

3.    Chcę złożyć serdeczne podziękowanie p. Grzegorzowi za przygotowanie ciemnicy i Grobu Pańskiego. Za pomoc w przygotowaniu serdecznie dziękuję komendantowi 12 WOG płk. Mirosławowi Sowińskiemu oraz p. Zygmuntowi Radlakowi i pracownikom 12 WOG, którzy wsparli nas w przygotowaniu tej dekoracji. Podziękowania kieruję też do tych, którzy przynieśli piękne kwiaty do dekoracji Grobu Pańskiego. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

4.    Składam serdeczne podziękowanie i Bóg zapłać p. Czesławowi Skonieczka z Grębocina za użyczenie drzewek, kwiatów i  iglaków do Grobu Pańskiego. P. Stanisławowi Damięckiemu z Łysomic za ufundowanie paschału, p. Janowi Prokopek właścicielowi firmy ProJan serdecznie dziękuję za suchy lód do Grobu Pańskiego.

5.    Na ręce p. Jagody i Zdzisława Kujawa składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas naszej parafii za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych najbardziej potrzebującym. Te podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas swoimi darami materialnymi i finansowymi. Dziękuję sponsorom i ofiarodawcom: p. Annie i Dariuszowi, p. Katarzynie Lewandowskiej, p. Stanisławowi Damięckiemu, p. Bożenie i Januszowi Korzybskim, p. Ewie i Stanisławowi Jędzura, p. Ilonie, p. Brygidzie, p. Mirosławie i p. Gabrysi Bóg zapłać.

6.    Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. są odprawiane jak w niedzielę. Pamiętajmy, że jest to dzień, w którym w naszych świątyniach zbierane są ofiary na KUL.

7.    W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę na tacę będą przeznaczone na Caritas Ordynariatu Polowego.

8.    W następną niedzielę członkowie parafialnego zespołu Caritas będą zbierali po mszach św. do puszek ofiary przeznaczone na zakup obiadów dla dzieci ze SP nr 2.

9.    Składamy sobie dzisiaj życzenia. My kapłani posługujący w tej garnizonowej świątyni składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego „Alleluja”.