Małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność (KKK 1664).

Kto i jak?

Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą małżeństwa (lub za pomocą maila) celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego.

Dokumenty

W dniu spisywania protokołu (3 miesiące przed ślubem) należy mieć ze sobą następujące dokumenty:

 • dowód tożsamości,
 • metryka chrztu św. (data wystawienia nie starsza niż 3 miesiące w momencie spisywania protokołu przedślubnego) z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania,
 • zaświadczenie odbytego kursu katechizacji przedmałżeńskiej,
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego lub kserokopia aktu ślubu cywilnego, jeżeli taki był już zawarty.

Jeżeli ktoś był już w związku kościelnym lub cywilnym z inną osobą należy dostarczyć kserokopię:

 • aktu zgonu (jeżeli współmałżonek zmarł)
 • orzeczenia sądu biskupiego (jeżeli stwierdzona została nieważność poprzedniego małżeństwa)
 • wyroku rozwodowego z sądu cywilnego (jeżeli związek rozpadł się z powodu rozwodu)

Osoby, z których przynajmniej jedna z nich nie należy do parafii wojskowej, muszą mieć pisemną zgodę od jednego z proboszczów (z parafii narzeczonej lub narzeczonego) na spisanie protokołu przedślubnego i asystowanie podczas zawierania Sakramentu Małżeństwa lub dostarczyć Licencję (w tej sytuacji protokół przedślubny spisuje się w parafii narzeczonej lub narzeczonego).

W dniu spisywania protokołu przedślubnego nie jest pobierana żadna opłata czy wymagana ofiara.

Na spotkanie przedślubne ok. 2 tyg. przed ślubem z omówieniem ceremonii ślubnej należy dostarczyć:

 • dokument wygłoszonych zapowiedzi,
 • dane świadków (imię, nazwisko, rok urodzenia i adres)
  Świadkami mogą być tylko osoby pełnoletnie.

W dniu ślubu

Spotykamy się w kancelarii parafialnej 15 minut przed ceremonią:

 • przynosimy kartki ze spowiedzi przedmałżeńskiej
 • świadkowie muszą posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający ich tożsamość.

Dekorowanie przez firmę zewnętrzną

Jest możliwe po uzyskaniu zgody proboszcza i uzgodnieniu z pozostałym parami. Jeżeli jest kilka par w danym dniu firma dekorująca może być tylko jedna. Kościół jest otwarty i udostępniony w celu dekoracji 1 godzinę przed ceremonią.

RZUCANIE RYŻU itp.

Rzucanie ryżu, konfetti, płatków kwiatów, nasion itp. JEST SUROWO ZABRONIONE.

W razie NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU Państwo Młodzi mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej przez osobę poszkodowaną. Prosimy zatem poinformować o tym wymogu swoich gości weselnych. Jednocześnie informujemy, że kościół jak i teren wokół kościoła jest monitorowany, więc uniknięcie odpowiedzialności jest niemożliwe.