Ogólnopolskie Święto Wojskowych Oddziałów Geograficznych

W dniu 23 lutego w Garnizonie Toruń, odbyły się ogólnopolskie obchody święta wojskowych Oddziałów Geograficznych. Uroczystości rozpoczęły się w kościele garnizonowym uroczystą Mszą Świętą, której przewodniczył i wygłosił okolicznościowe kazanie – ks. ppłk dr Sebastian Piekarski – kapelan Garnizonu Toruń. W dniu swojego święta do Torunia przybyli wszyscy dowódcy wraz z żołnierzami Samodzielnych Oddziałów Geograficznych z całego kraju, na czele z płk. Leszkiem Paszkowskim – Szefem Rozpoznania Geoprzestrzennego. Każda jednostka wojskowa przybyła na święto ze swoim sztandarem. Obecni byli również, dowódcy lokalnych jednostek wojskowych oraz pracownicy Resortu Obrony Narodowej. Nie zabrakło także przedstawicieli miejscowych władz samorządowych oraz sympatyków munduru żołnierza polskiego. Po Eucharystii, którą uświetniła garnizonowa orkiestra wojskowa, wszyscy udali się na plac apelowy 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego, gdzie odbył się uroczysty apel wojskowy wraz z defiladą pododdziałów. Uroczystość była okazją do wręczenia wielu nagród i wyróżnień. Następnie dowódca toruńskiego Oddziału Geograficznego – płk Przemysław Krzymowski, zaprosił wszystkich na „spotkanie pokoleń” i wspólny wojskowy poczęstunek.
Święto Geografii Wojskowej przypada zawsze na dzień 23 lutego, gdyż data ta związana jest z wydaniem w 1919 roku, Rozkazu Naczelnego Dowództwa WP – zatwierdzającego projekt organizacyjny oraz nakazującego opracowanie etatu Instytutu Wojskowo – Geograficznego.

Tekst: Paweł Rylski
Foto: Alicja Gryglewicz