OBJAWIENIE PAŃSKIE – 2023-01-06

  1. Dziś uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana popularnie świętem Trzech Króli. Wspominamy dzień, kiedy Mędrcy ze Wschodu oddali pokłon Jezusowi. Syn Boży przeszedł na świat, aby zbawić wszystkich. Tego dnia w kościele błogosławimy kadzidło i kredę. Pobłogosławioną kredą oznaczmy nasze domy na znak przyjęcia Wcielonego Słowa Bożego. Można to uczynić w następujący sposób: zapisać pierwsze litery od tradycyjnych imion Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz rok bieżący (K+M+B 2023). Można także zanotować (C+M+B 2023) jako skrót łacińskiego zwrotu „Christus mansionem benedicat”, które tłumaczy się: „Niech Chrystus błogosławi temu domowi”. Oba sposoby są poprawne. Przy wyjściu z świątyni można będzie zaopatrzyć się w kredę i kadzidło, a ofiary składane z tej racji będą podziękowaniem dla p. Alicji i p. Jakuba za ich przygotowanie oraz za posługę w naszej świątyni.
  2. Dziś także Dzień Pomocy Misjom oraz Misyjny Dzień Dzieci. Ofiary składane na tacę zostaną przeznaczone na cele misyjne. Dziękujemy za zrozumienie
    i okazaną pomoc.
  3. W najbliższą niedzielę, /8 stycznia/, będziemy obchodzili święto Chrztu Pańskiego, kończące liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.
  4. Wierni, którzy chcieliby przyjąć kapłana z wizytą duszpasterską mogą zgłaszać chęć przyjęcia w kancelarii lub zakrystii.