V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2023-03-25

  1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą skierowaną do każdego z nas, do ciągłego i nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt wielkanocnych i wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki Chrystusa. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni. Niech ten czas, który jest przed nami, będzie szczególnym momentem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
  2. W V Niedzielę Wielkie Postu rozpoczęliśmy rekolekcje, które prowadzi ks. prof. dr hab. Tomasz DUTKIEWICZ. Bardzo serdecznie witamy księdza rekolekcjonistę wśród nas, modlimy się dla niego i dla nas o łaski i dary Ducha Św.
  3. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy Mękę Pana Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej o godz.16.15, natomiast w każdą niedzielę, bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 17.00 zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali.
  4. W najbliższy piątek /31 marca/ o godz. 17.00 z naszej garnizonowej świątyni wyruszymy na Drogę Krzyżową ulicami miasta Torunia, która dotrze do katedry śś. Janów. Zachęcamy wszystkich do udziału w tym nabożeństwie wielkopostnym.
  5. Dzisiaj ostatni dzień, gdy wystawiony jest kosz wielkopostny. Wszystkim, którzy przynieśli dary składam serdeczne Bóg zapłać. W tym tygodniu zostaną one wydane potrzebującym.
  6. Przygotowujemy się do budowy dekoracji Grobu Pańskiego. Tradycyjnie zwracamy się o pomoc w udekorowaniu kwiatami. Już dziś składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie wsparcie.
  7. W następną niedzielę /2 kwietnia/ w kalendarzu liturgicznym przypada Niedziela Palmowa – czyli Męki Pańskiej. Błogosławieństwo palm wielkanocnych, będzie miało miejsce na każdej Mszy Świętej. Również w następną niedzielę przypada,18. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II Wielkiego – syna oficera Wojska Polskiego. W tym dniu przez Jego wstawiennictwo, będziemy prosić Boga o potrzebne łaski dla każdego z nas oraz dla naszej Ojczyzny.