NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA – 2023-04-09

  1. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu księżom: ks. prof. dr hab. Piotrowi Roszakowi oraz ks. prof. dr hab. Dariuszowi Iwańskiemu, a także za zaangażowanie i wspaniałą służbę Liturgicznej Służbie Ołtarza
  2. Komendantowi CSAiU Panu płk Remigiuszowi Zielińskiemu dziękuję za udział żołnierzy w Drodze Krzyżowej ulicami miasta oraz wartę honorową w Wielką Sobotę. Dziękuję naszym Panom organistom Marianowi i Krzysztofowi za śpiew i oprawę muzyczną.
  3. Serdeczne podziękowanie składam komendantowi 12 WOGu, Panu płk Grzegorzowi Gotowiczowi i pracownikom 12 WOGu, którzy wsparli nas w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Dziękuję pracownikom parafii wojskowej p. Alicji i p. Jakubowi oraz p. Iwonie za przygotowanie świątyni. Podziękowanie kieruję również do tych, którzy przynieśli kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
  4. Na ręce Pana chor. Zdzisława Kujawy składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas naszej parafii za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących, dziękuję p. Ewie Jędzura, p. Janine Jędrachowicz i p. Sylwii Nowakowskiej. Te podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas darami materialnymi. Dziękuję sponsorom i ofiarodawcom, a Panu Stanisławowi Damięckiemu z Łysomic, dziękuję za ufundowanie paschału.
  5. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny , Msze św. odprawiane są jak w niedzielę. Ofiary zbierane na tace w tym dniu przeznaczone są na KUL.
  6. W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzone jest święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę przeznaczone są na Caritas Ordynariatu Polowego.
  7. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przezywając te święta jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze serca i była obecna w naszym życiu codziennym. My kapłani posługujący w kościele garnizonowym składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni. Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego Alleluja.