Witaj

Toruńska Parafia Garnizonowa 

Kościół garnizonowy został zbudowany w latach 1894-97. Pierwotnie służył żołnierzom wyznania protestanckiego stacjonującym w twierdzy Toruń. Nazwą i położeniem nawiązuje do średniowiecznego kościoła położonego poza murami Nowego Miasta. W roku 1920 kościół przejęło Wojsko Polskie. Pierwszym polskim kapelanem kościoła był ks. Jerzy Sienkiewicz. Zgodnie z postanowieniami konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolita (1925r.) powstały m.in. parafie wojskowe – w tym toruńska parafia św. Katarzyny w Toruniu. Od roku 1928, kościół toruński był także siedzibą dekanatu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 8, obejmującego osiem parafii.

W 1924 r. miała miejsce zmiana wystroju wnętrza – wykonano nową polichromię i dekorację rzeźbiarską (W. Durek i I. Zelka). Pięc lat później wykonana została nowa dekoracja malarska sklepienia i prezbiterium (K. Mitera). Wreszcie w latach 1970-1984 przeprowadzono kapitalny remont (zmiana pokrycia dachowego nawy i transeptu oraz dzwonnicy z łupka na blachę miedzianą, nowa polichromia ścian korpusu transeptu i sklepień).

W czasie okupacji toruński kościół garnizonowy był wykorzystywany jako zbór ewangelicki dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie do Torunia wrócił do kościoła przedwojenny proboszcz, ks. J. Kroczek, i przez kilka lat pełnił funkcje kapelana garnizonu. W okresie PRL istniała tylko namiastka przedwojennego duszpasterstwa wojskowego. Dziekan Generalny LWP był odpowiednikiem biskupa polowego, pełnił jednak funkcje administracyjne z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej i korzystał z jurysdykcji kanonicznej Prymasa Polski. W wybranych garnizonach utworzono przy kościołach garnizonowych ośrodki duszpasterstwa wojskowego. Poszczególni kapelani otrzymywali jurysdykcję od miejscowych biskupów ordynariuszy. Taki ośrodek z kapelanem garnizonowym istniał w Toruniu przy kościele św. Katarzyny. Duszpasterstwo wojskowe miało w PRL charakter formalny i propagandowy, o bardzo ograniczonym wpływie na życie wojska i obejmowało niewielkie grono wojskowych.

Z dniem 21 kwietnia 1991r. Papież Jan Paweł II przywrócił w Polsce Ordynariat Polowy, powołując jednocześnie biskupa polowego Sławoja Leszka Głodzia. Bp Sławoj erygował parafię wojskową p.w. św. Katarzyny w Toruniu stosownym dekretem w dniu 21 stycznia 1993r. Parafia ma charakter personalny. Do korzystania z jej posług mają prawo żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska wraz z rodzinami oraz żołnierze służby czynnej.

na podstawie S. Kardasz (red.), Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość (t. 15/16/17) (Toruń 1995) 150-153.

Duszpasterstwo Wojskowe

Parafia Wojskowa jest ustanowiona dla posługi sakramentalnej Żołnierzom i ich Rodzinom, ale każdy jest u nas mile widziany. Wiedzą to od zawsze Mieszkańcy Torunia i okolic. Zapraszamy na Mszę św. i inne nabożeństwa w naszej świątyni.

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy:
            a) żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi;
            b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
            c) pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
            d) uczniowie szkół wojskowych;
            e) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
            f) członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.