Odpust jubileuszowy

Ogłoszenie

Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu z okazji stulecia powołania Biskupstwa Polowego w Polsce.

Z okazji roku jubileuszu 100-lecia powołania Biskupstwa Polowego w Polsce Penitencjaria Apostolska udzieliła specjalnego odpustu, który można uzyskać za nawiedzenie:


•    Katedry Polowej,
•    Bazyliki Mniejszej pw. św. Elżbiety we Wrocławiu
•    Kościoła garnizonowego pw. św. Agnieszki w Krakowie
•    Kościoła garnizonowego pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Bydgoszczy
•    Kościoła garnizonowego pw. św. Katarzyny w Toruniu
•    Kościoła garnizonowego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu
•    Kościoła garnizonowego pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Gdyni
•    Kościoła garnizonowego pw. św. Jerzego w Łodzi
•    Kościoła garnizonowego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Skierniewicach.

Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna i oderwanie od wszelkiego grzechu, Komunia święta, modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się wiernemu, który w trakcie trwania roku jubileuszowego (2.12.2018-24.11.2019) nawiedzi pobożnie wskazane powyżej kościoły w wybranym przez siebie dniu i tam weźmie udział w świętych obrzędach, albo przynajmniej będą modlić się do Boga w intencji dochowania przez Polskę wierności Jej chrześcijańskiemu powołaniu, powołań kapłańskich i zakonnych oraz w obronie instytucji rodziny chrześcijańskiej, a na zakończenie odmówi Modlitwę Pańską i Wyznanie Wiary, a także modlitwę do Bożej Rodzicielki Maryi.

Chorzy oraz ci, którzy nie mogą nawiedzić wskazanych kościołów mogą uzyskać ten odpust zupełny, jeśli oderwą się od jakiekolwiek grzechu z intencją wypełnienia trzech wyżej wymienionych warunków, duchowo się złączą z obrzędami sprawowanymi w Kościołach Jubileuszowych ofiarując swoje prośby i cierpienia Miłosiernemu Bogu.

Na podstawie reskryptu Penitencjarii Apostolskiej