Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego, 2019-04-21

Ogłoszenia

1.    Pragnę złożyć serdeczne Bóg zapłać za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu ks. prof. Piotrowi Roszakowi oraz ks. por. dr hab. Dariuszowi Iwańskiemu. Liturgicznej Służbie Ołtarza dziękuję za wspaniałą służbę. Panu Marianowi i Zespołowi Wokalno - Instrumentalnemu za muzyczną oprawę.

2.    Komendantowi CSAiU p. płk Dariuszowi Adamczykowi dziękuję za umożliwienie udziału żołnierzy jako asysta podczas Drogi krzyżowej ulicami miasta oraz jako warta honorowa w Wielką Sobotę. Żołnierzom składam serdeczne Bóg zapłać za zaangażowanie się w garnizonowej świątyni, dzięki czemu te wydarzenia nabierały wyjątkowego charakteru.

3.    Za pomoc w przygotowaniu Grobu Pańskiego i Ciemnicy serdecznie dziękuję komendantowi 12 WOG p. płk. Januszowi Kryszpin oraz pracownikom 12 WOG. Dziękuję obsłudze kościoła p. Alicji i p. Jakubowi oraz p. Iwonie. Podziękowania kieruję też do tych, którzy przynieśli piękne kwiaty do dekoracji Grobu Pańskiego. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

4.    Na ręce pp. Jagody i Zdzisława Kujawa składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas naszej parafii za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych najbardziej potrzebującym. Te podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas swoimi darami materialnymi i finansowymi. Dziękuję w sposób szczególny sponsorom i ofiarodawcom: pp. Annie i Dariuszowi, p. Katarzynie Lewandowskiej, p. Stanisławowi Damięckiemu, pp. Bożenie i Januszowi Korzybskim, pp. Ewie i Stanisławowi Jędzura, pp. Janinie i Mirosławowi Jędrachowicz, pp. Celinie i Wiesławowi Wiśniewskim, p. Krzysztofowi Ziemkiewicz, p. Jolancie, p. Brygidzie, p. Gabrieli, p. Paulinie i p. Sylwii oraz wszystkim, którzy złożyli dary w koszu wielkopostnym. Bóg zapłać.

5.    Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, msze św. są odprawiane jak w niedzielę. Pamiętajmy, że jest to dzień, w którym w naszych świątyniach zbierane są ofiary na KUL.

6.    W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę na tacę będą przeznaczone na Caritas Ordynariatu Polowego.

7.    Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Przez okres Wielkiego Postu, rekolekcje, udział w nabożeństwach pasyjnych i sakrament pokuty przygotowaliśmy serca na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. My kapłani posługujący w tej garnizonowej świątyni składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego „Alleluja”.