XXIV Niedziela Zwykła; 2019-09-15

Ogłoszenia

1.    Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Został on ustanowiony jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, a także, aby zwrócić uwagę ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania młodego pokolenia do wartości. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.

2.    Kościół przeżywa dzisiaj również dzień modlitwy w intencji środków społecznego przekazu. Prośmy o rzetelność i poszanowanie chrześcijańskich wartości dla wszystkich pracowników mediów.

3.    We wtorek, 17 września, przypada kolejna rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku. Wspominamy w naszych modlitwach wszystkich poległych na Wschodzie, wywiezionych i zamęczonych na Syberii i w innych miejscach kaźni.

4.    Na szczególny dzień modlitwy w intencji dzieci i młodzieży zapraszamy w święto św. Stanisława Kostki w środę 18 września. Msze św. są odprawiane o godz. 17.00 i 17.30.

5.    W dniach od 16 do 18 września kancelaria parafialna będzie nieczynna.