XXVII Niedziela Zwykła; 2019-10-06

Ogłoszenia

1.    Rozpoczęliśmy miesiąc październik – czas modlitwy różańcowej. Serdecznie zapraszam na codzienne nabożeństwa różańcowe po mszach św. odprawianych w dni powszednie o godz. 17.30 a w niedzielę po mszy odprawianej o godz. 17.00.

2.    Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3.    Przed obrazem Jezusa Miłosiernego wyłożone są już karty wypominkowe, na których możemy wpisywać imiona i nazwiska naszych zmarłych i składać je do specjalnie przygotowanej skrzyni, na której te karty w tej chwili się znajdują. Za polecanych zmarłych zostanie odprawiona msza św. 1 listopada o godz. 12.00 oraz będziemy modlili się w kolejne niedziele listopada ok. 10 -15 minut przed mszami św. Proszę czytelnie wypisać imiona i nazwiska polecanych zmarłych oraz godzinę mszy św. niedzielnej, przed którą mają być wspominani.

4.    Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

5.    W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski. Tego dnia po mszach św. ofiarami do puszek można będzie wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

6.    W dniu dzisiejszym podczas Mszy św. odprawianej o godz. 17.00 będzie miało miejsce poświęcenie i wręczenie dzieciom pierwszo komunijnym różańców.