XXX Niedziela Zwykła; 2019-10-27

Ogłoszenia

1.    Kończy się miesiąc październik. Jeszcze do czwartku wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe po ostatnich wieczornych mszach św.

2.    W piątek będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej świątyni będą odprawiane o godz. 9.00; 10.30 i 12.00. Procesja na dawnym cmentarzu wojskowym połączona z modlitwą za zmarłych będzie miła miejsce o godz. 13.00. W tym dniu nie ma mszy św. o godz. 17.00. Chociaż w tym dniu przypada pierwszy piątek miesiąca, nie wolno odprawiać mszy wotywnej do NSPJ, ale zachęcamy do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W tym dniu, z racji uroczystości, nie obowiązuje post piątkowy.

3.    W sobotę, 02 listopada, będziemy przeżywali wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym. Msza św. z homilią w naszej świątyni będzie odprawiona o godz. 17.00.

4.    Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, odmawiając np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga)

5.    Przypominamy też, że to już ostatni tydzień, w ciągu którego można składać karty z listopadowymi wypominkami. Zmarłych tych będziemy polecać w modlitwie 10-15  minut przed niedzielnymi listopadowymi mszami św. rozpoczynając od najbliższej niedzieli, 03 listopada. Za polecanych zmarłych zostanie odprawiona msza św. 1 listopada o godz. 12.00.