I Niedziela Wielkiego Postu; 2020-03-01

Ogłoszenia

1.    Wraz ze Środą Popielcową rozpoczął się także czas tzw. spowiedzi i komunii świętej wielkanocnej, który potrwa aż do niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Codziennie 15 minut przed pierwszą mszą jest możliwość skorzystania z sakramentu pojednania.

2.    W okresie Wielkiego Postu zapraszam na nabożeństwo Drogi krzyżowej, które jest odprawiane w piątki o godz. 16.15. oraz na Gorzkie żale w niedziele Wielkiego Postu po mszy św. odprawianej o godz. 17.00. Za udział w Drodze krzyżowej i w nabożeństwie Gorzkich żali można uzyskać odpust zupełny.

3.    W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

4.    W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani gromadzenia doczesnego bogactwa.

5.    W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. Po mszy wotywnej odprawianej o godz. 17.00 odprawimy nabożeństwo do NSPJ.

6.    Przyszła niedziela, druga wielkopostna, to niedziela Ad gentes – dzień modlitwy w intencji misji i misjonarzy. Po mszach św. będziemy mogli materialnie wesprzeć dzieło misyjne Kościoła – członkowie liturgicznej służby ołtarza będą zbierać do puszek ofiary, które zostaną przekazane na fundusz misyjny.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych ogniskach tego zjawiska należy – w kościołach i pomieszczeniach parafialnych – przez czas jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.

Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa – a komunikacja między ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna – trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.

Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody święconej umieszczonej w kropielnicach.

Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku