III Niedziela Wielkiego Postu; 2020-03-15

Ogłoszenia

1.    W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Msze św. w tym dniu są odprawiane o godz. 17.00 i 17.30.

2.    Dyspensa bpa Józefa Guzdka dotycząca wiernych Ordynariatu Polowego:

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym Ordynariatu Polowego:
a.    osobom w podeszłym wieku oraz tym, którzy się nimi opiekują,
b.    osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c.    dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d.    żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej przebywającym na zgrupowaniach, poligonach, ćwiczeniach, w szkołach wojskowych oraz w czasie wykonywania zadań służbowych,
e.    personelowi szpitali wojskowych,
f.    osobom, które mają wskazania medyczne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy z jakiejkolwiek innej przyczyny czują obawę przed zarażeniem.
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia oraz lokalne transmisje.

Taka sama dyspensa została udzielona przez bpa Wiesława Śmigla w stosunku do wiernych Diecezji Toruńskiej.

3.    Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych i biskupa polowego na mszy św. nie może być więcej jak 50 osób.

4.    Zgodnie z decyzją biskupa polowego odwołane w tym okresie są również nabożeństwa Drogi krzyżowej, Gorzkich żali i do MB Nieustającej Pomocy.