Triduum Paschalne bez udziału ludu Bożego

Ogłoszenia

             Zgodnie z instrukcją Biskupa Polowego z dnia 30 marca 2020 r. Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobota) będzie sprawowane w kościele garnizonowym bez udziału ludu Bożego. Nie będzie też błogosławieństwa pokarmów w świątyni oraz procesji rezurekcyjnej.

Poniżej najważniejsze fragmenty instrukcji oraz BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


Warszawa, 30 marca 2020 r.


l.dz. PE/229/2020

Instrukcja dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia
i Triduum Sacrum w czasie epidemii /fragmenty/

Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z 21 marca br., biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję Księżom Kapelanom niniejszą instrukcję dotyczącą obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum na czas epidemii.

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji z powodu pandemii. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.
 
Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez udziału ludu Bożego.

Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc celebransów).

Niedziela Palmowa

   Liturgię Mszy Świętej Niedzieli Palmowej /.../ a następnie odmówić modlitwę poświęcenia palm, bez pokropienia wodą święconą. Nie należy celebrować procesji z palmami.

Wielki Czwartek

   /.../ Nie przygotowujemy tradycyjnej „ciemnicy”, zaś Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w Tabernakulum.

Wielki Piątek

    /../  W związku z zaistniałą sytuacją polecam, aby w tym roku nie przygotowywać tradycyjnego Grobu Pańskiego. Zachęcam, aby – jeśli to możliwe – jedynie umieścić figurę Chrystusa przed ołtarzem głównym. W kościołach, w których zaplanowano transmisję online można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza.

Wielka Sobota

    W związku z trwającą epidemią, należy zachęcić wiernych do modlitwy w gronie najbliższej rodziny.  
    W Wielką Sobotę zakazuję organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęcam wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym. Tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku, który zalecam umieścić na stronach parafialnych.

Wigilia Paschalna
    
    /.../ Nakazuję, aby zrezygnować z procesji rezurekcyjnej. Liturgię kończy uroczyste błogosławieństwo.


+ Józef Guzdek
Biskup Polowy Wojska Polskiego
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich,
t. 2, Katowice 2010, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
 
Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.
 
1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
 
Albo:
 
Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
 
Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
 
Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.
 
Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.
 
Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
 
Wszyscy: Amen.