Niedziela Palmowa; 2020-04-05

Ogłoszenia

1.    Zgodnie z decyzją Biskupa Polowego Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, W. Piątek i W. Sobota) będzie odprawiane bez udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Liturgie podczas Triduum Paschalnego rozpoczną się o godz. 17.00 dlatego, aby uniknąć gromadzenia się wiernych w wąskim przedsionku kościoła, co groziłoby możliwością narażenia zdrowia, świątynia w tych dniach zostanie zamknięta o godz. 16.30. Nie będzie otwarta po zakończonej liturgii.

2.    Odwołana jest Droga krzyżowa w Wielki Piątek oraz błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę. Tekst modlitwy do odmówienia Błogosławieństwa stołu w domu w wielkanocny poranek znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej parafii. Zabronione jest przygotowanie Grobu Pańskiego oraz procesja rezurekcyjna.

3.    Przypominamy, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły.

4.    W Niedzielę Zmartwychwstania oraz w Poniedziałek Wielkanocny msze św. są odprawiane jak w niedzielę, czyli o godz. 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00. Zgodnie z decyzją władz państwowych w liturgii będzie mogło uczestniczyć nie więcej jak 5 osób. Jednocześnie informujemy, że ze względu na możliwość nałożenia na parafię wysokiej kary za przekroczenie tego zarządzenia, gdy w świątyni jest maksymalna liczba 5 osób, główne wejście do kościoła zostaje zamknięte. Wszelkie istotne informacje dotyczące naszej garnizonowej świątyni są na bieżąco umieszczanie na internetowej stronie naszej parafii oraz na tablicy ogłoszeń. Przypominamy, że Biskup Polowy przedłużył, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy św., tym samym zwolnił wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Zachęcamy do łączności w modlitwie za pomocą mediów i duchowej komunii.

5.    Dziękujemy serdecznie za zrozumienie i zastosowanie się do tych drastycznych ograniczeń w tym wyjątkowym dla Kościoła okresie oraz szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia i życia czasie. Nie ustawajmy w indywidualnej i rodzinnej modlitwie do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania epidemii.

6.    W piątek, 10 kwietnia, przypada 10 rocznica katastrofy smoleńskiej oraz 80 rocznica zbrodni katyńskiej. W naszych modlitwach pamiętajmy o ofiarach katastrofy smoleńskiej oraz o Polakach zamordowanych w Katyniu przez Sowietów.

7.    W Wielki Czwartek kancelaria parafialna będzie nieczynna.