Niedziela Wielkanocna; 2021-04-04

Ogłoszenia

1.    Pragnę złożyć serdeczne Bóg zapłać za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu ks. prof. Piotrowi Roszakowi oraz Liturgicznej Służbie Ołtarza dziękuję za wspaniałą służbę i p. Marianowi za muzyczną oprawę.

2.    Za pomoc w przygotowaniu Grobu Pańskiego i Ciemnicy serdecznie dziękuję komendantowi 12 WOG p. ppłk. Robertowi Borzęckiemu oraz pracownikom 12 WOG. Dziękuję obsłudze kościoła p. Alicji i p. Jakubowi oraz p. Iwonie za przedświąteczne przygotowanie świątyni. Podziękowania kieruję też do tych, którzy przynieśli piękne kwiaty do dekoracji Grobu Pańskiego. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać.

3.    Na ręce p. Zdzisława Kujawy składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas naszej parafii za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących, dziękuję p. Ewie Jędzura, p. Janinie Jędrachowicz i p. Sylwii Nowakowskiej . Podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas swoimi darami materialnymi i finansowymi. Dziękuję w sposób szczególny sponsorom i ofiarodawcom: pp. Annie i Dariuszowi, oraz wszystkim, którzy złożyli dary w koszu wielkopostnym. Bóg zapłać.

4.    Za ufundowanie paschału składam serdeczne Bóg zapłać p. Stanisławowi Damięckiemu.

5.    Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, msze św. są odprawiane jak w niedzielę. Pamiętajmy, że jest to dzień, w którym w naszych świątyniach zbierane są ofiary na KUL.

6.    W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę na tacę będą przeznaczone na Caritas Ordynariatu Polowego.

7.    Błogosławiona radość pustego grobu staje się dzisiaj naszym udziałem. Niech Chrystusowe zwycięstwo nad grzechem i śmiercią napełni nasze serca nową nadzieją. Wielkanocna radość niech zagości w naszych domach, pośród krewnych, przyjaciół i znajomych. Niech umacnia zwłaszcza dotkniętych cierpieniem, chorobą, wszelką ludzką krzywdą i zranionych grzechem. My kapłani posługujący w tej garnizonowej świątyni składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego „Alleluja”.