Najświętszej Trójcy; 2021-05-30

Ogłoszenia

1.    Stajemy dziś wobec największej tajemnicy wiary, która mówi, że jest jeden Bóg w trzech Osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Próbujmy zrozumieć tę prawdę nie tyle umysłem, ile światłem wiary, bowiem nie o zrozumienie chodzi, ale o tajemnicę miłości, która spaja Osoby Boskie i w której my także mamy swoje miejsce.

2.    W najbliższy czwartek, 03 czerwca, w liturgii będziemy celebrowali uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Będziemy dziękować Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, naszej Ojczyzny i naszego narodu. Procesja eucharystyczna ulicami miasta, która kończyła się w naszej świątyni, w tym roku ze względu na zagrożenie epidemiczne i ograniczoną możliwość zgromadzeń odbędzie się w ograniczonej formie: wyruszy z katedry po mszy odprawianej o godz. 9.00 i zakończy się w kościele św. Jakuba. Msze św. w tym dniu w naszej świątyni są odprawiane o godz. 9.00; 12.00 i 17.00, nie będzie mszy o godz. 10.30.

3.    Od wtorku rozpoczynamy miesiąc czerwiec, który poświęcony jest Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W naszym kościele codziennie po wieczornej mszy św. zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe.

4.    W najbliższy piątek będziemy przeżywali pierwszy piątek miesiąca. O godz. 17.00 zostanie odprawiona msza św. wotywna a po niej nabożeństwo do NSPJ.