XXV Niedziela Zwykła; 2021-09-19

Ogłoszenia

1.    Dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

2.    W następną niedzielę w kościołach w Polsce będzie miało miejsce coroczne badanie praktyk religijnych wiernych polegające na liczeniu wiernych uczestniczących w Eucharystii i przystępujących do komunii św.