XXXI Niedziela Zwykła; 2021-10-31

Ogłoszenia

1.    Kończy się miesiąc październik. Jeszcze tylko dzisiaj po ostatniej wieczornej mszy św. będziemy wspólnie rozważać tajemnice różańcowe.

2.    Jutro, w poniedziałek, będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej świątyni będą odprawiane o godz. 9.00; 10.30 i 12.00. Procesja na dawnym cmentarzu wojskowym połączona z modlitwą za zmarłych będzie miła miejsce o godz. 13.00. W tym dniu nie ma mszy św. o godz. 17.00.

3.    We wtorek, 02 listopada, będziemy przeżywali wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym. Msza św. z homilią będzie odprawiona o godz. 17.00.

4.    W tym tygodniu przypada pierwszy piątek miesiąca. W piątek nabożeństwo pierwszopiątkowe bezpośrednio Mszy Świętej o godz. 17.00.

5.    Przez cały listopad za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny ofiarowanego jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża odmawiając np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

6.    Przypominamy też, że to już ostatni tydzień, w ciągu którego można składać karty z listopadowymi wypominkami. Zmarłych tych będziemy polecać w modlitwie 10-15  minut przed niedzielnymi listopadowymi mszami św. rozpoczynając od najbliższej niedzieli, 07 listopada.