Caritas Wojskowa

caritas

Garnizonowy Zespół Caritas
przy Parafii Wojskowej
pw. św. Katarzyny

ul. Szpitalna 1
87-100 Toruń
fax. +48 56 652 23 86

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

ul. Długa 13/15
00-238 Warszawa
tel.: + 48 261 877 702
fax: + 48 261 879 922
NIP: 525-20-55-842
REGON: 013081853

Konto: 42 1240 1138 1111 0000 0209 5558
BANK PEKAO S.A. XI O/WARSZAWA

1 % dla CARITAS WOJSKOWEJ
KRS: 0000353139

PIT ONLINE:
www.pitax.pl/rozliczenie-pit-online-0000353139/