Nie pamiętasz nazwy swojego konta? To nie problem. Wpisz poniżej adres poczty elektronicznej powiązany z Twoim kontem użytkownika, a następnie wybierz przycisk „Wyślij”. Przypomnimy Ci nazwę użytkownika listem elektronicznym.

Duszpasterstwo Wojskowe

Parafia Wojskowa jest ustanowiona dla posługi sakramentalnej Żołnierzom i ich Rodzinom, ale każdy jest u nas mile widziany. Wiedzą to od zawsze Mieszkańcy Torunia i okolic. Zapraszamy na Mszę św. i inne nabożeństwa w naszej świątyni.

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy:
            a) żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi;
            b) żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
            c) pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
            d) uczniowie szkół wojskowych;
            e) zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
            f) członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.