Duszpasterstwo Wojskowe

Biskup Polowy Wojska Polskiego

J. E. ks. bp dr Wiesław Lechowicz

Parafia Wojskowa jest ustanowiona dla posługi sakramentalnej Żołnierzom i ich Rodzinom, ale każdy jest u nas mile widziany. Wiedzą to od zawsze Mieszkańcy Torunia i okolic. Zapraszamy na Mszę św. i inne nabożeństwa w naszej świątyni.

Do Ordynariatu Polowego należą katolicy:

  • żołnierze zawodowi, ich współmałżonkowie, dzieci, także pełnoletnie, o ile mieszkają w domu rodziców oraz rodzice i krewni zamieszkujący razem z nimi;
  • żołnierze w czynnej służbie wojskowej (niezawodowi), w czasie pełnienia tej służby;
  • pracownicy cywilni, zatrudnieni na stałe w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz w domach prywatnych osób pełniących zawodową służbę wojskową;
  • uczniowie szkół wojskowych;
  • zatrudnieni lub przebywający w szpitalach wojskowych, w domach starców i w podobnych instytucjach wojskowych;
  • członkowie instytutów zakonnych i wierni świeccy zatrudnieni na stałe przez Ordynariusza Polowego lub za jego zgodą.