Nasza Szopka największa

Nasza Szopka jest prawdopodobnie największa w Polsce(!).

Tegoroczna Szopka Bożonarodzeniowa w naszym Kościele jest prawdopodobnie największą tego rodzaju konstrukcją w Polsce. Obejmuje prawie całe prezbiterium i boczne kaplice, a wyrasta nad posadzkę na ponad siedem metrów. Całą konstrukcję wykonał Pan Stanisław Sawina wraz ze swoją ekipą budowlano - remontową w rekordowym czasie trzech dni. Ten projekt powstał dzięki życzliwości i zaangażowaniu różnych osób, którym składamy serdeczne "Bóg zapłać". Wypada wspomnieć i jeszcze raz publicznie podziękować tym najbardziej zaangażowanym, a zatem serdeczne podziękowania dla:

- Pana Ludwika Jurzysty - za koordynację projektu, pozyskiwanie ludzi i instytucji życzliwych dla projektu

- Pana Dyrektora Stanisława Sawiny i pracownikow z jego firmy budowlano remontowej – za projekt, materiał i postawienie szopki; 

- Pana Dyrektor Jerzy Nasiłowski z firmy Taxlas za inspirację do budowy szopki, a także koordynację logistyczną, słupy drewniane podtrzymujące konstrukcję szopki;

- Pani Prezes Teresy Jeziórskiej z Firmy Usługowej "Teresa Jeziórska" za maty słomiane, jemiołę, siano i słomę;

- Pan Dyrektora Janusza Kaczmarka - z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu za życzliwość i przekazanie choinek do wystroju kościoła;

- Państwa Doroty Nawrockiej-Nowak, Katarzyny Daniel oraz Zbigniew Nawrocki za dekorację wnętrza szopki;

- Pana Dyrektora Huberta Czachowskiego z Muzeum Etnograficznego w Toruniu za wypożyczenie eksponatów do wystroju szopki;

- Panów Marszałka Piotra Całbeckiego oraz Grzegorza Borka – pełnomocnika zarządu Województwa do Spraw Międzynarodowych za wsparcie logistyczne;

- Pana Grzegorza Susarskiego za pracę wystroju szopki.