Kontakt

PARAFIA GARNIZONOWA
pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
Plac św. Katarzyny 14

Adres do korespondencji

ul. Szpitalna 1
87-100 Toruń

e-mail: garnizonowy.torun@interia.pl

fax/automat zgłoszeniowy: +48 56 652 23 86

nr konta parafialnego: 25 1140 2004 0000 3102 7553 9325

Biuro Parafialne

Biuro mieści się w kościele przy Placu św. Katarzyny 14 – wejście od strony parkingu miejskiego.

Czynne:
od poniedziałku do czwartku w godzinach od 17:20 do 18:00

Nieczynne:
w piątki, soboty, niedziele i uroczystości kościelne oraz państwowe wypadające w tygodniu

Telefon do biura parafialnego:
+48 794 439 590 – możliwość kontaktu tylko w czasie godzin otwarcia biura parafialnego (nie oddzwaniamy na połączenie nieodebrane oraz przysłany SMS). Jeżeli kancelista nie odbiera telefonu w czasie otwarcia biura oznacza to, że w biurze jest interesant. Proszę zadzwonić za kilka minut.

W PILNYCH SPRAWACH LOSOWYCH MOŻNA KONTAKTOWAĆ SIĘ Z KSIĘDZEM W ZAKRYSTII – PRZED/PO MSZY ŚWIĘTEJ.

W związku z wejściem w życie z dniem 26 maja 2018 roku, wprowadzonego przez Parlament Europejski i obowiązującego państwa członkowskie Unii Europejskiej, rozporządzenia o ochronie danych osobowych jesteśmy zobligowani do zmiany zasad wydawania dokumentów parafialnych.

Komu wolno wydać świadectwo chrztu lub kopię aktu chrztu, małżeństwa i inne zaświadczenie?

  1. Świadectwo chrztu i kopia aktu chrztu mogą zostać wydane wyłącznie osobom, których akt dotyczy, jeżeli są pełnoletnie oraz, w przypadku aktu osób małoletnich, ich rodzicom lub prawnym opiekunom.
  2. Inne osoby mogą je otrzymać wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez wyżej wymienione osoby (dokument do pobrania).
  3. Jeżeli ktoś aktualnie mieszka poza Toruniem, w odległości uniemożliwiającej osobisty odbiór dokumentu, kopia aktu chrztu i świadectwo chrztu mogą również zostać przesłane tylko do parafii zamieszkania osoby wnioskującej o wydanie dokumentu i tam mogą zostać odebrane po zweryfikowaniu tożsamości i uprawnień osoby odbierającej (np. pełnomocnictwa). Nie wysyłamy dokumentów na adresy domowe oraz do parafii w Toruniu i okolicach Torunia. W sprawie przesłania dokumentu można zwrócić się do parafii listownie lub za pomocą maila podając swoje dokładne dane oraz dokładny adres parafii, do której ma zostać wysłany dokument. Osoby pełnoletnie występują z prośbą osobiście a w sprawie osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie prawni. Z powodów technicznych dokumenty są wysyłane w okresie dwóch tygodni.
  4. Takie same zasady obowiązują przy wydawaniu świadectwa i kopii aktu małżeństwa oraz przy wydawaniu innych zaświadczeń (np. zaświadczeń dla chrzestnych, opinii o religijności itp.).
  5. Świadectwa i kopie aktów chrztu i małżeństwa osób zmarłych oraz świadectwo i kopia aktu zgonu mogą także być wydawane krewnym, spadkobiercom lub innym osobom, które wykażą interes prawny.

W każdym przypadku należy mieć ze sobą własny dokument tożsamości potwierdzający prawo do otrzymania zaświadczenia.