Kilka słów o parafii

Krótka Historia

Kościół garnizonowy został zbudowany w latach 1894-97. Pierwotnie służył żołnierzom wyznania protestanckiego stacjonującym w twierdzy Toruń. Nazwą i położeniem nawiązuje do średniowiecznego kościoła położonego poza murami Nowego Miasta. W roku 1920 kościół przejęło Wojsko Polskie. Pierwszym polskim kapelanem kościoła był ks. Jerzy Sienkiewicz. Zgodnie z postanowieniami konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolita (1925r.) powstały m.in. parafie wojskowe – w tym toruńska parafia św. Katarzyny w Toruniu. Od roku 1928, kościół toruński był także siedzibą dekanatu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 8, obejmującego osiem parafii.

W 1924 r. miała miejsce zmiana wystroju wnętrza – wykonano nową polichromię i dekorację rzeźbiarską (W. Durek i I. Zelka). Pięc lat później wykonana została nowa dekoracja malarska sklepienia i prezbiterium (K. Mitera). Wreszcie w latach 1970-1984 przeprowadzono kapitalny remont (zmiana pokrycia dachowego nawy i transeptu oraz dzwonnicy z łupka na blachę miedzianą, nowa polichromia ścian korpusu transeptu i sklepień).

W czasie okupacji toruński kościół garnizonowy był wykorzystywany jako zbór ewangelicki dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie do Torunia wrócił do kościoła przedwojenny proboszcz, ks. J. Kroczek, i przez kilka lat pełnił funkcje kapelana garnizonu. W okresie PRL istniała tylko namiastka przedwojennego duszpasterstwa wojskowego. Dziekan Generalny LWP był odpowiednikiem biskupa polowego, pełnił jednak funkcje administracyjne z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej i korzystał z jurysdykcji kanonicznej Prymasa Polski. W wybranych garnizonach utworzono przy kościołach garnizonowych ośrodki duszpasterstwa wojskowego. Poszczególni kapelani otrzymywali jurysdykcję od miejscowych biskupów ordynariuszy. Taki ośrodek z kapelanem garnizonowym istniał w Toruniu przy kościele św. Katarzyny. Duszpasterstwo wojskowe miało w PRL charakter formalny i propagandowy, o bardzo ograniczonym wpływie na życie wojska i obejmowało niewielkie grono wojskowych.

Z dniem 21 kwietnia 1991r. Papież Jan Paweł II przywrócił w Polsce Ordynariat Polowy, powołując jednocześnie biskupa polowego Sławoja Leszka Głodzia. Bp Sławoj erygował parafię wojskową p.w. św. Katarzyny w Toruniu stosownym dekretem w dniu 21 stycznia 1993r. Parafia ma charakter personalny. Do korzystania z jej posług mają prawo żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska wraz z rodzinami oraz żołnierze służby czynnej.

na podstawie S. Kardasz (red.), Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość (t. 15/16/17) (Toruń 1995) 150-153.

Rektorzy i proboszczowie:

1.   ks. Marian PĄCZEK (1920 – brak danych)
2.   ks. Sylwester GRABOWSKI (brak danych)
3.   ks. Stanisław SINKOWSKI (brak danych)
4.   ks. płk Kazimierz SUCHCICKI (1923 – 1928)
5.   ks. Roman Tartyłło (1928)
6.   ks. prał. płk Jerzy Sienkiewicz (rektor: 1929 - 1930) - brak potwierdzenia w dokumentach
7.   ks. ppłk Jan KROCZEK (1930 – 1939)
8.   ks. mjr Jan TOŁPA (1945 – 1963)
9.   ks. ppłk Tadeusz JANCZAK (28.06.1963 – 10.12.1969)
10. ks. kpt. Kazimierz DYNARSKI (10.12.1969 – 19.10.1973)
11. ks. kpt. Jan ZAWISTOWSKI (19.10.1973 – 11.10.1990)
12. ks. ppłk Edward ZAKRZEWSKI (11.10.1990 – 1992)
13. ks. mjr Józef SROGOSZ (01.071992 - 30.06.1996)
14. ks. mjr Mirosław SUŁEK (01.071996 - 31.08.1998)
15. ks. ppłk Zenon PAWELAK (01.09.1998 - 31.05.2002)
16. ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI (01.06.2002 - 18.08.2014)
17. ks. prał. płk Ryszard STĘPIEŃ (od 19.08.2014 - )