Kilka słów o parafii

Krótka Historia

Kościół garnizonowy został zbudowany w latach 1894-97. Pierwotnie służył żołnierzom wyznania protestanckiego stacjonującym w twierdzy Toruń. Nazwą i położeniem nawiązuje do średniowiecznego kościoła położonego poza murami Nowego Miasta. W roku 1920 kościół przejęło Wojsko Polskie. Pierwszym polskim kapelanem kościoła był ks. Jerzy Sienkiewicz. Zgodnie z postanowieniami konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolita (1925r.) powstały m.in. parafie wojskowe – w tym toruńska parafia św. Katarzyny w Toruniu. Od roku 1928, kościół toruński był także siedzibą dekanatu Dowództwa Okręgu Korpusu Nr 8, obejmującego osiem parafii.

W 1924 r. miała miejsce zmiana wystroju wnętrza – wykonano nową polichromię i dekorację rzeźbiarską (W. Durek i I. Zelka). Pięc lat później wykonana została nowa dekoracja malarska sklepienia i prezbiterium (K. Mitera). Wreszcie w latach 1970-1984 przeprowadzono kapitalny remont (zmiana pokrycia dachowego nawy i transeptu oraz dzwonnicy z łupka na blachę miedzianą, nowa polichromia ścian korpusu transeptu i sklepień).

W czasie okupacji toruński kościół garnizonowy był wykorzystywany jako zbór ewangelicki dla żołnierzy niemieckich. Po wojnie do Torunia wrócił do kościoła przedwojenny proboszcz, ks. J. Kroczek, i przez kilka lat pełnił funkcje kapelana garnizonu. W okresie PRL istniała tylko namiastka przedwojennego duszpasterstwa wojskowego. Dziekan Generalny LWP był odpowiednikiem biskupa polowego, pełnił jednak funkcje administracyjne z ramienia Ministerstwa Obrony Narodowej i korzystał z jurysdykcji kanonicznej Prymasa Polski. W wybranych garnizonach utworzono przy kościołach garnizonowych ośrodki duszpasterstwa wojskowego. Poszczególni kapelani otrzymywali jurysdykcję od miejscowych biskupów ordynariuszy. Taki ośrodek z kapelanem garnizonowym istniał w Toruniu przy kościele św. Katarzyny. Duszpasterstwo wojskowe miało w PRL charakter formalny i propagandowy, o bardzo ograniczonym wpływie na życie wojska i obejmowało niewielkie grono wojskowych.

Z dniem 21 kwietnia 1991r. Papież Jan Paweł II przywrócił w Polsce Ordynariat Polowy, powołując jednocześnie biskupa polowego Sławoja Leszka Głodzia. Bp Sławoj erygował parafię wojskową p.w. św. Katarzyny w Toruniu stosownym dekretem w dniu 21 stycznia 1993r. Parafia ma charakter personalny. Do korzystania z jej posług mają prawo żołnierze zawodowi, pracownicy cywilni wojska wraz z rodzinami oraz żołnierze służby czynnej.

na podstawie S. Kardasz (red.), Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość (t. 15/16/17) (Toruń 1995) 150-153.

Proboszczowie:

Do roku 1930 trudno jest ustalić dokładne daty pełnienia funkcji proboszczów w kościele garnizonowym w Toruniu. Podane poniżej terminy zostały ustalone na podstawie wpisów w księgach chrztów, ślubów i zgonów pochodzących z tamtego okresu i są one sprzeczne z kroniką, która powstała w 1964 roku, dlatego informacje zawarte w kronice są błędne.  W roku 1929 zarówno w księdze chrztów jak i zgonów nie ma informacji o proboszczu, księga ślubów wskazuje na ks. Sienkiewicza. We wcześniejszych rocznikach jako proboszcz parafii występuje ks. Suchcicki i równolegle jako proboszcz garnizonu ks. Sienkiewicz (ks. prał. płk Ryszard Stępień).

1.  ks. Marian PĄCZEK (1920)
2.  ks. Sylwester GRABOWSKI (1921)
3.  ks. Wiktor SZYŁKIEWICZ (1922)
4.  ks. Lucjan ŻOŁĄDKOWSKI (1923)
5.  ks. płk Kazimierz SUCHCICKI (1924 – 1927)
6.  ks. Roman TARTYŁŁO (1928)
7.  ks. prał. płk Jerzy SIENKIEWICZ (1929)
8.  ks. ppłk Jan KROCZEK (1930 – 1939)
9.  ks. mjr Jan TOŁPA (1945 – 1963)
11. ks. ppłk Tadeusz JANCZAK (28.06.1963 – 10.12.1969)
12. ks. kpt. Kazimierz DYNARSKI (10.12.1969 – 19.10.1973)
13. ks. kpt. Jan ZAWISTOWSKI (19.10.1973 – 11.10.1990)
14. ks. ppłk Edward ZAKRZEWSKI (11.10.1990 – 1992)
15. ks. mjr Józef SROGOSZ (01.07.1992 - 30.06.1996)
16. ks. mjr Mirosław SUŁEK (01.07.1996 - 31.08.1998)
17. ks. ppłk Zenon PAWELAK (01.09.1998 - 31.05.2002)
18. ks. prał. płk Marek KARCZEWSKI (01.06.2002 - 18.08.2014)
19. ks. prał. płk Ryszard STĘPIEŃ (od 19.08.2014 - )