Chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213). 

Kiedy?

– w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.30

– w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 12.00.

Dokumenty

Dziecko do Sakramentu Chrztu zgłasza w kancelarii jedno z rodziców ok. dwa tygodnie przed datą chrztu. Osoby nie należące do parafii wojskowej muszą posiadać pisemną zgodę swojego proboszcza

 

*Potrzebne dokumenty:

- kserokopia aktu urodzenia dziecka
- dane rodziców chrzestnych – imię i nazwisko, rok urodzenia, adres
- zaświadczenia chrzestnych z własnych parafii, że mogą być rodzicami chrzestnymi.