NIEDZIELA WIELKANOCNA – 2022-04-17

  1. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu księżom: ks. dr. hab. Dariuszowi Iwańskiemu oraz ks. dr. hab. Piotrowi Roszakowi, a także za zaangażowanie i wspaniałą służbę Liturgicznej Służbie Ołtarza.
  2. Komendantowi CSAiU płk. Remigiuszowi Zielińskiemu dziękuję za udział żołnierzy w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, a żołnierzom dziękuję za liturgiczne zaangażowanie oraz wartę honorową w Wielką Sobotę. Dziękuję szczególnie naszemu panu organiście Marianowi, za śpiew i oprawę muzyczną oraz naszej garnizonowej orkiestrze wojskowej na czele z panią por. Joanną Krause.
  3. Serdeczne podziękowanie składam komendantowi 12 WOG płk. Grzegorzowi Gotowiczowi i pracownikom 12 WOG, którzy wsparli nas w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Podziękowania kieruję również do tych, którzy przynieśli piękne kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim za wszelkie zaangażowanie i pomoc, składam serdeczne Bóg zapłać.
  4. Na ręce pana Zdzisława Kujawy składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas, działającemu przy naszej parafii, za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych najbardziej potrzebującym. Te podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas swoimi darami materialnymi. Szczególnie dziękuję sponsorom i ofiarodawcom, a panu Stanisławowi Damięckiemu z Łysomic, dziękuję za ufundowanie paschału.
  5. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Mszę św. są odprawiane jak w niedzielę. Pamiętajmy, że jest to dzień, w którym w naszych świątyniach zbierane są ofiary na KUL.
  6. W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzić będziemy święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę na tacę będą przeznaczone na Caritas Ordynariatu Polowego.
  7. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze serca i była obecna w naszym życiu codziennym. My kapłani posługujący w kościele garnizonowym, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni. Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelka pomyślnością. Radosnego „Alleluja”.