NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 2024-03-31

  1. Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pomoc i posługę w konfesjonale oraz przy ołtarzu księżom: ks. prof. dr hab. Piotrowi Roszakowi oraz ks. prof. dr hab. Dariuszowi Iwańskiemu, a także za zaangażowanie i wspaniałą służbę Liturgicznej Służbie Ołtarza.
  2. Komendantowi CSAiU Panu ppłk Romanowi PIOTROWSKIEMU dziękuję za udział żołnierzy w Drodze Krzyżowej ulicami miasta oraz wartę honorową w Wielką Sobotę. Serdeczne podziękowanie składam komendantowi 12 WOGu, Panu płk Mirosławowi KAŁUŻNEMU i pracownikom 12 WOGu, którzy wsparli nas w przygotowaniu dekoracji Ciemnicy i Grobu Pańskiego.
  3. Dziękuję pracownikom parafii wojskowej p. Alicji i p. Jakubowi oraz p. Iwonie za przygotowanie świątyni. Podziękowanie kieruję również do tych, którzy przynieśli kwiaty do Grobu Pańskiego. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Dziękuję naszym Panom organistom Marianowi i Krzysztofowi za śpiew i oprawę muzyczną
  4. Na ręce Pana chor. Zdzisława Kujawy składam serdeczne podziękowanie zespołowi charytatywnemu Caritas naszej parafii za przygotowanie i wydanie paczek wielkanocnych dla najbardziej potrzebujących, dziękuję p. Ewie Jędzura, p. Janine Jędrachowicz i p. Sylwii Nowakowskiej, płk rez. Krzysztofowi Ziemkiewiczowi. Te podziękowania składam również tym, którzy wsparli nas darami materialnymi. Dziękuję sponsorom i ofiarodawcom, a Panu Stanisławowi Damięckiemu z Łysomic, dziękuję za ufundowanie paschału.
  5. Jutro w Poniedziałek Wielkanocny, Msze św. odprawiane są jak w niedzielę. Ofiary zbierane na tace w tym dniu przeznaczone są na KUL.
  6. W następną niedzielę będziemy przeżywali niedzielę Miłosierdzia Bożego. W tym dniu obchodzone jest święto patronalne Caritas. Ofiary składane w następną niedzielę przeznaczone są na Caritas Ordynariatu Polowego.
  7. Składamy sobie dzisiaj życzenia. Przeżywając te święta jako ludzie wierzący pragniemy, aby wiara w to, że Jezus Zmartwychwstał, że żyje i jest wśród nas, przeniknęła nasze serca i była obecna w naszym życiu codziennym. My kapłani posługujący w kościele garnizonowym składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim parafianom, gościom i sympatykom naszej świątyni. Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Was swoją mocą i siłą, obdarza zdrowiem i wszelką pomyślnością. Radosnego Alleluja.