VI Niedziela Wielkanocy; 2020-05-17

Ogłoszenia

1.    W poniedziałek będziemy radowali się 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił.

2.    W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.

3.    Przypominamy, że w naszym kościele w maju codziennie po ostatniej wieczornej mszy św. gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej.

4.    W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

5.    Informujemy, że od dzisiaj, zgodnie z decyzją władz państwowych w świątyni może przebywać na modlitwie 1 osoba na 10m2 całkowitej powierzchni kościoła, która u nas wynosi 1283m2. Oznacza to, że w naszej świątyni może przebywać na modlitwie w jednym czasie maksymalnie 128 osób. Prosimy zajmować oznaczone miejsca, które wskazują bezpieczną odległość. Należy pamiętać o obowiązku zasłaniania ust i nosa w świątyni oraz o zachowaniu odpowiedniego dystansu podczas procesji do komunii św.