XXX Niedziela Zwykła; 2020-10-25

Ogłoszenia

1.    Kończy się miesiąc październik. Jeszcze do soboty wspólnie będziemy rozważać tajemnice różańcowe po ostatnich wieczornych mszach św.

2.    W następną niedzielę będziemy przeżywali uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszej świątyni będą odprawiane jak w każdą niedzielę. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w dniu 01 listopada nie odbędzie się procesja na dawnym cmentarzu wojskowym.

3.    02 listopada, będziemy przeżywali wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, zwane Dniem Zadusznym. Msza św. z homilią w naszej świątyni będzie odprawiona o godz. 17.00.

4.    Zachęcamy do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego jedynie za dusze w czyśćcu cierpiące. W listopadzie za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, odmawiając np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

5.    Przypominamy też, że to już ostatni tydzień, w ciągu którego można składać karty z listopadowymi wypominkami. Zmarłych tych będziemy polecać w modlitwie 10-15  minut przed niedzielnymi listopadowymi mszami św. rozpoczynając od niedzieli 08 listopada. Za polecanych zmarłych zostanie odprawiona msza św. 1 listopada o godz. 12.00.