Pogrzeb

pogrzeb

Pogrzeb chrześcijański jest obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna w tym przypadku jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne. (KKK 1684). Uwaga Jeżeli osoba zmarła nie należała do parafii wojskowej wymagana jest pisemna zgoda swojego proboszcza. Dokumenty Należy dostarczyć kserokopię aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego.