Chrzest

chrzest

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania (KKK 1213). Kiedy? w pierwszą niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10:30 w trzecią niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 12:00. …

Czytaj dalej

Eucharystia

eucharystia

Msza św. jest najdoskonalszą modlitwą chrześcijanina. W czasie Eucharystii następuje uobecnienie Męki i śmierci Pana Jezusa. W liturgii Mszy świętej wyrażamy naszą wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina, między innymi klękając lub skłaniając się głęboko na znak adoracji Pana (KKK 1378). Godziny nabożeństw W niedzielę i święta sprawujemy Eucharystię w godzinach: 9:00, 10:30, 12:00, 17:00. W dni powszednie o godzinie 17:00. Intencje …

Czytaj dalej

Komunia Św.

Pierwsza Komunia Święta

Komunia święta w przedziwny sposób dokonuje w naszym życiu duchowym tego, czego pokarm materialny w życiu cielesnym. Wzrost życia chrześcijańskiego potrzebuje pokarmu Komunii eucharystycznej, Chleba naszej pielgrzymki, aż do chwili śmierci, gdy zostanie nam udzielony jako Wiatyk (KKK 1392).

Małżeństwo

małżeństwo

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta stanowią między sobą wewnętrzną wspólnotę życia i miłości, powstało z woli Stwórcy, który wyposażył je we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro współmałżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność (KKK 1664). Kto i jak? Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną …

Czytaj dalej